Železniční doprava bude díky systému GSM-R ještě bezpečnější

Na jeho výstavbě se významně podílí ČD - Telematika.

Společnost ČD - Telematika se významnou měrou podílí na výstavbě systému GSM-R na železničních tratích v České republice. Aktuálně probíhá výstavba systému na úsecích České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště a Plzeň – České Budějovice. Zadavatelem je společnost SŽDC s.o., hlavním dodavatelem je společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. a ČD - Telematika je v této akci pro společnost Kapsch důležitým partnerem. Výstavba systému GSM-R je spolufinancována prostředky Evropské unie.

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem (lokomotivou) a jako základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).

V rámci realizace stavby „GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ budou dotčené tratě vybaveny technologií GSM-R a pracoviště výpravčích obdrží kompletně nové IP telefonní zapojovače a IP rozhlasové ústředny. Zároveň budou vyměněna a doplněna i pracoviště obou řídících dispečerů tratí, kteří sídlí v Českých Budějovicích a bude řešeno i dispečerské telekomunikační vybavení celého uzlu – železniční stanice České Budějovice. Hodnota této subdodávky je přibližně 77 milionů Kč. Termín dokončení subdodávky je srpen letošního roku, termín dokončení celé stavby je plánován na březen 2019.

Stavba „GSM-R Plzeň – České Budějovice“ v sobě zahrnuje jak pokrytí železniční tratě Plzeň – České Budějovice signálem GSM-R, tak vybudování zcela nového přenosového systému SDH na úrovni STM4. Pracoviště výpravčích na celé této trati budou rovněž vybavena kompletně novými IP telefonními zapojovači. Subdodávka s termínem dokončení v listopadu letošního roku má hodnotu přibližně 78 milionů Kč, celá stavba pak má být dokončena také v březnu 2019. V obou stavbách je ČD - Telematika v roli důležitého subdodavatele, který zajišťuje dodávky stožárů a domků GSM-R a také dodávky a montáž přenosových systémů, telefonních zapojovačů a rozhlasových ústředen.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.

Galerie (2 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ ČD-Telematika

Podobné články