cargo-partner zaznamenává významný nárust transsibiřské železniční dopravy

Železniční doprava mezi Asií a Evropou je až o polovinu rychlejší než námorní přeprava a představuje až 60% úsporu oproti cenám za leteckou dopravu.

V roce 2017 mezinárodní poskytovatel logistických služeb a souvisejících informacních technologií cargo-partner zverejnuje informaci o významném nárustu objemu v oblasti železnicních preprav.


Na rozdíl od námorních preprav poskytuje doprava po železnici významné casové výhody a ve srovnání s leteckou prepravou také úsporu nákladu. Mezinárodní poskytovatel logistických služeb a souvisejících informacních technologií cargo-partner zajištuje železnicní dopravu po Transsibirské trase plne (FCL) i cástecne (LCL) vytížených kontejneru již nekolik let. V roce 2017 zaznamenala spolecnost cargo-partner nárust objemu v oblasti železnicních preprav z Asie do Evropy o 100% (LCL), resp. o 50 % (FCL). cargo-partner ocekává, že do konce tohoto roku dosáhne u LCL preprav z Asie do Evropy celkového objemu 12 000 m³.

Z Asie do EvropyCo se týká dovozu z Asie, doprava kontejneru vlakem predstavuje rychlou, ekologicky šetrnou a nákladove efektivní alternativu námorní prepravy. V sektoru cástecne vytížených kontejneru využívá cargo-partner železnicních spojení z mest Wu-chan a Cchang-ša (Cína) do Varšavy (Polsko). LCL zásilky jsou konsolidovány v Šanghaji nebo Šen-cenu. Preprava po hlavních železnicních trasách trvá mezi 14 až 16 dny. Zboží je pak dorucováno do cílových destinací v Evrope behem 2 až 4 dnu prostrednictvím nákladní silnicní dopravy pres distribucní centra v Polsku.

Z Evropy do Asiecargo-partner rovnež zaznamenává narustající poptávku po železnicní doprave z Evropy do Cíny a na této trase neustále rozširuje své služby. Díky vylepšené platforme SPOT pro rízení odberatelskododavatelského retezce umožnuje cargo-partner nepretržité sledování zásilek. V prípade potreby mohou být prostrednictvím speciálního vybavení monitorovány behem celé prepravy i další faktory, napríklad svetlo, vlhkost a vibrace.

Galerie (2 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ cargo-partner