Většinu AWT koupí polský dopravce PKP Cargo

Skupina BMM, která spravuje aktiva manželů Zdeňka a Michaely Bakalových v ČR, oznamuje, že akcionáři AWT dosáhli dohody o prodeji většinového podílu ve skupině Advanced World Transport (AWT) polské skupině PKP Cargo.

Dokončení transakce, která podléhá schválení regulátorů na několika evropských trzích, se předpokládá v první polovině příštího roku. Dosavadní většinový vlastník AWT, jímž je investor Zdeněk Bakala s rodinou, prodá na základě uzavřené smlouvy 80 % akcií ve společnosti Advanced World Transport B.V. se sídlem v Amsterdamu, společnosti PKP Cargo S.A. se sídlem ve Varšavě, a to za cenu 103,2 miliónů EUR.

Zbývající 20% podíl akcií zůstává v držení společnosti Minezit SE, ovládané podnikatelem René Holečkem. S tou PKP Cargo uzavřelo dohodu o uspořádání vztahů mezi akcionáři (shareholders agreement). „Skupina PKP Cargo je jedním z největších hráčů na evropském trhu nákladní železniční dopravy.

Pro AWT představuje silného strategického partnera, se kterým je pojí nejen vzájemná návaznost železničních sítí, ale také výhodné rozmístění terminálů na stěžejních trasách pro kontinentální přepravu. PKP Cargo je společností, s níž může AWT realizovat nejen značné obchodní synergie, ale především nakročit k dalšímu rozvoji v regionu střední a východní Evropy,“ hodnotí transakci Kamil Čermák, předseda představenstva AWT a Managing Partner skupiny BMM.

„Je to historický okamžik pro PKP Cargo i pro celou skupinu PKP a zároveň jedna z největších transakcí koupě zahraniční společnosti polskou firmou za několik posledních let. Díky převzetí AWT skokově vzroste náš podíl na českém trhu a významně se posílí i strategická pozice PKP Cargo ve střední Evropě. Český trh je pro nás klíčový nejen pro četná spojení se Slezskem. Česká republika je také branou do jižní Evropy a ve směru na Jadran a přítomnost v této oblasti poskytuje výborné možnosti k prodloužení našich železničních tras,“ říká Adam Purwin, předseda představenstva PKP Cargo.

Součástí dokumentace je rovněž smlouva, na základě které mohou prodávající participovat na příjmech z některých nových přeprav zajišťovaných v budoucnu ze strany AWT. Podmínkou pro vypořádání transakce je souhlas příslušných národních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže na dotčených trzích, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Německu, a dále souhlas financujících institucí.

Galerie (1 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ BMM

Podobné články