Vodní doprava

Německo potřebuje Labe jako spolehlivou vodní cestu

Na setkání „Vnitrostátní lodní doprava na Labi“ v hamburském Hafenklubu, které se konalo ve středu 23. ledna, se sešlo na 60 zástupců ze svazů životního prostředí, spolkových ministerstev a institucí, zástupců říčních rejdařů a přístavů, jakož i přístavního hospodářství. Všichni se jednohlasně shodli na tom, že Německo potřebuje Labe jako spolehlivou vodní cestu pro rostoucí množství přepravovaného zboží.

Hafen Hamburg Open 2012

Začátek leta je již tradičně spojen s dvěma oblíbenými akcemi: tenisovým turnajem "HAFEN HAMBURG Open" a o 26 let starším filmovým festivalem v Karlových Varech.