Nová provozní budova na terminálu AWT v Paskově

Terminál v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, již nyní obsluhuje nová provozní budova pro dispečink a další navazující služby.

Výstavba objektu je součástí třetí etapy modernizace překladiště a rozšíření manipulačních ploch, které nadále pokračuje na nevyužívaných prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov. AWT budovu slavnostně otevřela 8. března 2018.

 

Terminál v Paskově je jedním z mála otevřených nezávislých intermodálních překladišť v České republice, který v současnosti disponuje manipulační plochou o rozloze 31 000 m2, kapacitou 2 400 TEU a třemi kolejemi o délce 270 metrů. Velkou výhodou je jeho poloha v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. V roce 2017 zde bylo zmanipulováno více než 100 tis. kontejnerů a návěsů a terminál je v současné době vytížen téměř na sto procent.

„Kombinovaná doprava a neustálý rozvoj terminálu Paskov je jednou z hlavních priorit strategie skupiny AWT do budoucna. S využitím synergií s mateřskou skupinou PKP CARGO je naším cílem mimo jiné i napojení překladiště na další významné evropské terminály a přístavy. Přesun přepravy zboží ze silnice na železnici je jedním z hlavních cílů Evropské unie v oblasti dopravy a tímto směrem chce jít i AWT. Za zmínku stojí například naše nová pravidelná linka mezi terminály Paskov a Herne v Německu, kdy AWT přepravuje vlaky s návěsy pro významného evropského dopravce LKW WALTER,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

V rámci třetí etapy modernizace, která je realizována částečně z dotace EU, bude terminál rozšířen o dalších 40 000 m2 a jeho kapacita se zvětší na téměř 5 000 TEU. Budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladící kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zboží. Součástí této modernizace byla i výstavba nového moderního řídícího střediska pro dispečink a další navazující externí služby a subjekty.

„Výstavba nové moderní provozní budovy pro dispečink, celní úřad, deklaraci a další služby byla jednou z hlavní částí celého projektu modernizace překladiště. Nyní budeme pokračovat v postupném rozšiřování manipulačních ploch na nevyužitých prostorách brownfieldu bývalého dolu Paskov a plánujeme, že třetí etapa bude dokončena na jaře roku 2019. V rámci celého projektu bude do konce roku 2020 zrekonstruována i přilehlá vlečka AWT, která slouží především pro potřeby terminálu,“ říká Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

Terminál, který vznikl v roce 2007, slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše, dále i celní služby na místní celnici situované v areálu terminálu.

„Díky umístěni všech služeb na jednom místě v terminálu nabízíme našim zákazníkům v Paskově opravdu komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží,“ dodává Bohumil Bonczek.

 

Galerie (1 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ AWT

Podobné články