Český trh industriálních nemovitostí v roce 2017: předběžné shrnutí

Český trh průmyslových nemovitostí směřuje k překonání hranice 7 mil m2. V prvních třech čtvrtletích roku 2017 se nabídka rozšířila o přibližně 441 000 m2 a na konci Q3 2017 se nacházelo v různé fázi výstavby celkem 708 000 m2.

Roční objem poptávky přesáhne 1 mil m2. Průměrná míra neobsazenosti klesla pod 4 %, která jsou vnímána jako dolní hranice rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Trh se v současnosti potýká s nedostatkem pracovních sil a volných pozemků. Industriální nemovitosti přesto i nadále přitahují pozornost zahraničních i českých realitních investorů. 

Český trh průmyslových nemovitostí se mílovými kroky blíží k hranici 7 mil m2. Na konci Q3 2017 bylo v ČR celkem 6,71 mil m2 moderních industriálních ploch a v závěru ruku by mělo být na trh dodáno dalších cca 150 000 m2. Výstavbu podněcuje setrvalá poptávka potenciálních nájemců (nové poptávky, expanze), která dlouhodobě a výrazně převyšuje existující nabídku. Celostátní průměrná míra neobsazenosti klesla pod 4 % a na konci Q3 2017 bylo v ČR volných cca 200 000 m2. Některé lokality (D1, D11, Brno) jsou plně obsazené a v důsledku toho sledujeme tlak na růst výše nájmů,“ uvádí Jakub Holec, Managing Director 108 AGENCY.

Developeři reagují na setrvale vysokou poptávku výstavbou nových areálů. Na konci Q3 2017 bylo ve výstavbě 708 000 m2 nových skladových prostor, přičemž narůstá podíl spekulativní výstavby. Stavební aktivita se soustředila především do severozápadních Čech. Za rozvojem tohoto regionu stojí několik faktorů: zlepšení dopravní infrastruktury (dokončení D8 v prosinci 2016), přesun řady logistických služeb, e-commerce skladů a výrobních provozů (zejména automotive) z Německa za české hranice a relativní dostupnost tamějších stavebních pozemků (při dopravních tazích, event. ve státem podporovaných průmyslových zónách).

Průměrná míra neobsazenosti klesla ve Q3 3017 na úroveň 3,7 %, což dokládá jednoznačný převis poptávky nad nabídkou. Hrubá realizovaná poptávka (gross take-up) překročí podle odhadu 108 AGENCY hranici 1 mil m2. Poptávka se rekrutuje ze tří oblastí: logistiky, výrobních firem a maloobchodu se stále rostoucí e-commerce. Nájemci industriálních nemovitostí dnes naráží na plnou zaměstnanost v ČR. Také díky tomu firmy stále více zavádí alespoň částečnou automatizaci výrobních/skladových provozů, ať už se jedná o 3PL firmy, výrobu či maloobchod.

Nájemné skladových prostor třídy A se pohybuje v Praze na úrovni 3,60 – 5,00 EUR/m2/měsíc. V Brně se pak nájemné pohybuje v rozmezí 4,00 – 4,70 EUR/m2/měsíc. Nájmy meziročně (Q3 2016 vs Q3 2017) vzrostly v průměru o 5 %.      

Od roku 2015 se tuzemské industriální nemovitosti dostávají stále více do hledáčku realitních investorů. Zatímco v roce 2015 se yieldy industriálních nemovitostí pohybovaly okolo 9 %. Dnes jsou na 7,5 % a předpokladám, že se v příštím roce ještě sníží,“ říká Jan Hospodář, Managing Partner z 108 InvestmentAdvisory, a dodává: „V současné době zde působí jak zahraniční institucionální investoři (např. CBRE Global Investors), tak české realitní fondy (Arete, Accolade, DRFG čiConseq) a čeští privátní investoři.

Výběr z největších investičních transakcí spojených s českými industriálními nemovitostmi v roce 2017 (ke dni 13. prosince 2017):

Areál

Prodávající

Kupující

Pilsen Park West + D5 Logistics Park

StageCapital

CBRE GI

Logicor Park Prague Airport

LogiCor

CIC

Cromwell portfolio

Cromwell

M7 CEREF I

Prologis Park Ostrava

Prologis

CBRE GI

Karlovarská Business Park

Lone Star

Conseq/Accolade

Výhled pro rok 2018:

„Růst ekonomiky  a zájem investorů o tuzemské industriální nemovitosti jsou aspekty, které nahrávají  dalšímu rozvoji trhu, ať již z hlediska jeho velikosti, nebo kvality. Evidujeme poptávku silných zahraničních společností, které se o Česko intenzivně zajímají a rády by zde realizovaly své záměry v projektech o rozloze  40 000 m2 a více,“ uzavírá Dan Šobotník, analytik poradenské společnosti 108 AGENCY.

Galerie (2 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ 108 AGENCY