Český Supply Chain Activity Index podle JLL ve třetím čtvrtletí roku 2017 dokládá pokračující silný růst

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku vzrostl index o 1,1 %, což je hodnota vysoce nad dlouhodobým trendem. Jsme tedy svědky pokračujícího růstu zaznamenaného v předcházejících třech čtvrtletích.

Nad dlouhodobým trendem byla ve třetím čtvrtletí i realizovaná poptávka. Ta je za období Q1 až Q3 2017 o 14 % vyšší než ve stejném období loňského roku, což dokládá přetrvávající vysokou poptávku, která čtvrtletně kolísá jen v mezích běžných tržních výkyvů. Růst indexu ve třetím kvartále byl navíc podpořen silným růstem HDP a objemu obchodovaného zboží v České republice. Přispělo k němu i příznivé hospodářské klima a důvěra podnikatelů v maloobchodě, které se drží nad dlouhodobým průměrem.

Očekávané rekordní hodnoty realizované poptávky

V příštích šesti měsících očekáváme další růst indexu, čtvrtletně se bude pohybovat mezi 0,5 až 0,6 %. Zpomalení čtvrtletního růstu je důsledkem očekávaného zmírnění růstu HDP a objemu obchodovaného zboží, oba ukazatele si však zachovají zdravý růst. V posledním čtvrtletí 2017 index předpovídá nárůst realizované poptávky, která by se tak na konci roku mohla přiblížit k rekordním hodnotám kolem 700 tisíc m2. „Pokračující růst indexu v Q1 2018 dává tušit přetrvávající silnou poptávku ze strany nájemců i v příštím roce. Ta dle předpovědi pravděpodobně dosáhne vyšších hodnot, než je její pětiletý průměr,“ uvedla Blanka Vačkova, vedoucí průzkumu trhu realitní poradenské společnosti JLL.,  

Analýza trhu společnosti JLL potvrzuje, že vysokou poptávku bude pohánět potřeba zavádět nové technologie, modernizovat provoz a uspokojit potřeby společností působících v e-komerci. V nejbližší době nic nenasvědčuje tomu, že by růst trhu spojený se změnami na něm měl polevit. Relativně vysoké objemy spekulativní výstavby na trhu by navíc měly usnadnit konverzi poptávky v realizovanou poptávku.

Atraktivní trh pro investory

S ohledem na předpokládaný příznivý vývoj trhu, silnou realizovanou poptávku a pokračující výstavbu nových moderních nemovitostí očekáváme, že velký zájem investorů o české průmyslové a logistické nemovitosti přetrvá a Česká republika si tak nadále udrží svou atraktivitu.

„Aktivita nájemců na trhu zatím splňuje naše očekávání. Zůstáváme optimističtí a věříme, že rok 2017 ještě překoná předchozí silný rok 2016. Výhledově v roce 2018 očekáváme, že nájemci budou muset přizpůsobit své provozy tak, aby vyhovovaly zvyšujícím se požadavkům spojeným s nárůstem internetového prodeje. To by mělo i nadále zajistit vysokou poptávku po logistických prostorech,“ vysvětluje Harry Bannatyne, Lead Director, CEE Industrial and Logistics v JLL.

Galerie (1 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ JLL