Raketově rostoucí výstavba skladových prostor v Plzni

Brno zaostává, celkový trh brzy překročí 7 milionů m2 a míra neobsazenosti klesá.

Třetí čtvrtletí roku 2017 bylo pro trh industriálních nemovitostí v České republice velmi dobrým čtvrtletím, které přineslo hned několik rekordů a zajímavých čísel pro trh.

Nová výstavba

Na konci třetího čtvrtletí roku 2017 představovala plocha všech moderních skladových a průmyslových nemovitostí třídy A v České republice (ve vlastnictví developerů a investorů) 6,75 milionu m2. Širší okolí Prahy i nadále zůstává největším průmyslovým trhem v zemi a představuje 39 % z celkového množství všech skladů. Následuje Plzeňský kraj s 16 %, který již svou plochou překročil hranici jednoho milionu m2. Brněnský region zůstává na třetím místě se 13 %.

Ve třetím čtvrtletí 2017 bylo dokončeno celkem 92,000 m2 nových skladových a průmyslových prostor. V prvních třech čtvrtletích roku 2017 pak bylo dodáno celkem 430,000 m2, což již přesahuje roční průměr za posledních 5 let (405,000 m2). V Q3 2017 bylo přibližně 21 % nově dokončených prostor spekulativních. Polovina veškerých nových skladů vznikla v Plzeňském kraji (50 %), dalších 23 % bylo dokončeno v širším okolí Prahy.

Největší dokončené projekty za Q3 2017

Industriální park

Region

Velikost

(m2)

    Předpronajato

Panattoni Park Stříbro

Plzeň

26,400

100 %

CTPark Přeštice

Plzeň

13,100

100 %

CTPark Nošovice

Moravskoslezský kraj

8,800

0 %

Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, Q3 2017

Tempo stavební činnosti zůstává vysoké. Celkový objem prostoru ve výstavbě dosáhl na konci Q3 2017 689,800 m2, což představuje rekordně vysoké číslo. Oproti předchozímu rekordu z 2. čtvrtletí je o dalších 20 % vyšší. V současné době je ve fázi výstavby 46 různých projektů, z nichž 13 představují nově zahájené projekty. Největší budovou, jejíž výstavba byla zahájena v Q3 2017, byla nová hala o celkové rozloze 28,600 m2 v CTPark Prague East. Podíl spekulativní výstavby ve třetím čtvrtletí roku 2017 zůstal na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí. Ze všech probíhajících projektů se na spekulativním základě staví přibližně 32 %.

„Český trh průmyslových nemovitostí pokračoval ve 3. čtvrtletí v nastoleném trendu posledního období. Celkový trh se posouvá k hranici 7 milionů metrů čtverečních, které dosáhne velice pravděpodobně do konce roku. Spolu se snižující se neobsazeností skladových a výrobních hal určených k pronájmu došlo k nárůstu spekulativní výstavby developerů, kdy téměř třetina projektů je zahájena bez znalosti budoucího nájemce. Nominální ceny nájemného zůstávají na stejné úrovni, nicméně developeři zohledňují stále silnou poptávku po nových prostorách ve snižování objemu poskytnutých pobídek (nájemních prázdnin či příspěvku na dovybavení prostor)," uvedl Miroslav Kotek, Associate Director z Oddělení industriálních nemovitostí.

5 největších nových transakcí pro Q3 2017 (nezahrnuje renegociace)

Industriální Park

Nájemník

Velikost

(m2)

Typ nájemníka

P3 Lovosice

FM Logistic

30,500

3PL

Prologis Park

Prague Rudná

nezveřejněno

23,500

Výrobce

CTPark Most

nezveřejněno

13,800

Výrobce

CTPark Česká Lípa

nezveřejněno

12,500

Výrobce

CTPark Brno

MIRAI INTEX

11,500

Výrobce

Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, Q3  2017

Poptávka

Hrubá realizovaná poptávka v průběhu Q3 dosáhla objemu 310,400 m2, což je o 2 % méně než v předchozím čtvrtletí, ale ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 5 % více. Poptávka dominovala již tradičně v Praze, kde představovala 40 % celkového objemu. Následovalo Ústí nad Labem s 23 %.

Čistá poptávka (bez renegociací) v Q3 činila 188,000 m2, což představuje pokles o 18 % oproti předchozímu čtvrtletí a nárůst o 81 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Vedoucími regiony byly Praha a Ústí nad Labem, které se společně podílely na 81 % celkové čisté poptávky.

Během prvních tří čtvrtletí roku 2017 dosáhla hrubá realizovaná poptávka objemu 930,200 m2, což je o 3 % méně než v předchozím roce. Čistá poptávka činila 652,800 m2, což představuje roční nárůst o 11 %. Poptávku táhly především výrobní společnosti (dosáhly 52 % hrubé a 54 % čisté realizované poptávky), na druhém místě se umístily logistické firmy (39% podíl na hrubé a 32% podíl na čisté poptávce).

„Rostoucí zájem o regiony podél německých hranic pokračuje i v letošním roce. Vedle oblíbeného Plzeňského kraje výrazně vzrostla poptávka v kraji Ústeckém a na vysoké úrovni se drží také poptávka v Karlovarském kraji. Tyto tři kraje v prvních 9 měsících zatím vygenerovaly více než 34 % nových pronájmů. Naproti tomu východ republiky - Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj - se na nové poptávce společně podílejí přibližně 25 %,“ řekla Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v JLL.

Díky silné poptávce celková míra neobsazenosti industriálních nemovitostí v České republice klesla na jednu z historicky nejnižších úrovní, aktuálně dosahuje 3,6 %. Oproti předchozímu čtvrtletí neobsazenost poklesla o 54 bazických bodů, oproti Q3 2016 došlo k poklesu o 82 bazických bodů. V Praze je úroveň neobsazenosti dokonce pouhých 2,8 %.

Nulová neobsazenost je v těchto krajích: Jihočeský, Liberecký, Zlínský, Karlovarský a v Ústí nad Labem.

Nejvyšší dosahované nájemné (prime headline rent) se v Praze mírně zvýšilo (na úroveň 3,90 – 4,25 EUR/m2/měsíc), naopak v Brně nyní dosahuje (3,90 – 4,35 EUR/m2/měsíc). Nájemné u projektů stavěných na míru (built-to-suit) bývá obvykle vyšší.

Galerie (3 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ JLL