6. ročník odborné konference Linde MH – od globální ekonomiky přes robotické vozíky až po motivaci zaměstnanců

Česká pobočka společnosti Linde Material Handling (Linde MH), světového výrobce manipulační techniky a poskytovatele logistických řešení, uspořádala na konci října pro svoje obchodní partnery zákaznickou konferenci.

V prostorách zámku Štiřín se sešly osobnosti z důležitých oborů, například ekonomie, bezpečnostních technologií počítačových sítí, personalistiky, interní logistiky či sportu, aby promluvily o zajímavých tématech. Vystoupili takoví řečníci, jako Miroslav Singer, Václav Jirovský či Martin Doktor.

 

Letošní konference společnosti Linde MH se zúčastnilo přes 100 hostů. Programem konference provázel Jakub Železný, který poutavě komentoval jednotlivé výstupy mluvčích a dotvářel tak již tradiční živou interakci mezi mluvčími a posluchači, jež je pro konference Linde MH charakteristická.

Po úvodním proslovu Jindřicha Kotyzy, jednatele a ředitele společnosti Linde MH, se slova ujal první mluvčí. Byl jím docent Václav Jirovský, vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT, který hovořil například o jedné z největších hrozeb dnešního světa, počítačové kriminalitě. Václav Jirovský přiblížil nejen rizika kyberútoků, ale také poradil, jak se před nimi co nejúčinněji chránit. Zároveň upozornil na jeden ze zásadních problémů současnosti, a to je legislativní a právní nepřipravenost v této oblasti.

Velký zájem a následně živou diskusi vyvolala přednáška bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera, který analyzoval ekonomickou situaci v České republice i ve světě.

Následovalo neméně zajímavé téma – robotické vozíky a možnost jejich zavádění do běžné praxe. Josef Zeman, specialista oddělení Linde řešení, vysvětlil, kde je jejich nasazení vhodné a co je od této nejmodernější technologie možné očekávat. Představil i novinky, např. inventurní dron Flybox, a plány Linde MH v oblasti robotických vozíků. Současně se věnoval i důležité problematice interakce robotických vozíků a lidí a zajištění bezpečnosti práce ve smíšených provozech.

O aktuální situaci na trhu práce se zaměřením na oblast logistiky a skladování přednášel Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC. Seznámil posluchače s výsledky průzkumu, který se zabýval konkrétními motivačními a demotivačními faktory pro zaměstnance a jejich ochotou ke změně zaměstnání.

Závěr konference patřil dvojnásobnému olympijskému vítězovi v rychlostní kanoistice Martinu Doktorovi. Jako bývalý profesionální sportovec předal přítomným hostům svoje zkušenosti a tipy, jak se správně namotivovat, protože tyto platí nejen ve sportu, ale i v běžném životě. Zároveň poodhalil zákulisí velkých sportovních akcí,  například letní olympiády v Riu de Janeiru, do kterého se podívá jen málokdo.

„Chtěl bych poděkovat našim hostům za to, že vážili cestu a dorazili na toto již tradiční přátelské setkání, na něž se my v Linde MH každoročně velmi těšíme. A také děkuji všem mluvčím, kteří za námi letos na naši konferenci zavítali a podělili se o svoje zkušenosti, názory a tipy. Tento ročník byl výjimečný nejen z pohledu výběru témat, ale i z pohledu živosti následných diskusí a výměny zkušeností. Věřím, že pro nás všechny budou získané informace vítanou inspirací pro další rozvoj, a jsem přesvědčen, že nás všichni řečníci obohatili o spoustu zajímavých faktů i podnětů k přemýšlení,“ říká Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde Material Handling ČR. 

Galerie (2 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ LINDE