Aktuální informace o činnosti Skupiny VGP ve 3. čtvrtletí a přehled hlavních obchodních úspěchů

Mezinárodní skupina VGP zabývající se realizací, správou a vlastnictvím vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, pokračuje ve svém růstu.

V letošním roce VGP nastartovala svůj růst a přináší aktuální informace o své obchodní činnosti za 3. čtvrtletí roku 2017.

·         Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy v hodnotě 3,3 mil. EUR. Celková hodnota výnosů z uzavřených nájemních smluv dosahuje 77,2 mil. EUR[1] (což představuje navýšení výnosů o 17,1 mil. EUR oproti 31. prosinci 2016). V pokročilé nebo dokonce finální fázi vyjednávání se aktuálně nachází několik dalších nových nájemních smluv.

·         Skupina VGP získala celkem 328 246 m2 nových pozemků, což odpovídá potenciálu k vybudování 159 208 m2 nové pronajímatelné plochy.

·         Dále bylo získáno 660 000 m2 nových pozemků, čímž se celkové pozemkové portfolio, ve vztahu k níž disponuje Skupina právy opce, dostává na hodnotu 1 300 000 m2. To představuje celkový potenciál přibližně 600 000 m2 budoucí pronajímatelné plochy.

·         Prodej centra VGP Park Nehatu (Estonsko) představujícího 77 000 m2 pronajímatelné plochy (celkem 5 budov) a výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok ve výši 4,2 mil. EUR) byl úspěšně dokončen. Čistý výnos z tohoto prodeje dosáhl přibližně 34,5 miliónu EUR. Skupina výnos použije na další rozšíření činnosti, v oblasti výstavby nových projektů na našich hlavních trzích.

·         Byla zahájena výstavba 6 nových projektů o celkové budoucí pronajímatelné ploše 46 536 m2. Budoucí pronajímatelná plocha budov, jež jsou v současné době ve výstavbě, se tím zvyšuje
na 563 198 m2. Tyto budovy ve výstavbě, ve vztahu k nimž již byly uzavřeny předběžné nájemní smlouvy na 76 % celkové kapacity, představují celkové odhadované výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok v hodnotě 26,9 mil. EUR (za předpokladu plné obsazenosti
a trvání současných na trhu pronájmu nemovitostí).

·          Dokončené budovy (jak vlastní, tak i v rámci společného podniku) nadále dosahují 100% obsazenosti.

Připravuje se expanze na nové trhy

V současné době probíhají jednání o akvizici čtyř dalších samostatných lokalit na jednom novém evropském trhu. Určení trhu bude oznámeno ihned po finalizaci těchto jednání, jakmile získáme veškerá potřebná povolení. Předpokládáme, že krátce poté budou zahájeny první práce na výstavbě nových projektů.

Jan Van Geet, generální ředitel (CEO) Skupiny VGP, uvedl: „V posledních měsících jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky, jak ze strany našich stávajících, tak i ze strany potenciálních nových zákazníků po prvotřídních logistických nemovitostech napříč Evropou. Těší nás, že můžeme této poptávce vyhovět a jsme připraveni rozšířit naši nabídku pro naše zákazníky i za hranicemi našich současných trhů. Expanze na nové trhy nám pomůže zachovat rozmach naší stavební činnosti, jehož jsme v posledních 18 měsících svědky. Tato expanze je plně v souladu se strategií VGP vstoupit každé 2 roky na nový trh. Posledním trhem, na který VGP vstoupilo, bylo Španělsko, v roce 2015.“

V Německu nadále dosahujeme vynikajících výsledků

V dosavadním průběhu 3. čtvrtletí nakoupila Skupina VGP 253 511 m2 nových pozemků, na nichž bude stavět dva nové parky. V Halle an der Saale (okres Lipsko) se jedná o nový pozemek o výměře 16,6 hektarů. Na něm hodlá VGP vybudovat nový VGP Park Halle. Tento park umožní výstavbu tří budov o celkové budoucí pronajímatelné ploše přibližně 78 000 m2. VGP se prakticky okamžitě podařilo získat prvního nájemce, který si pronajme 10 000 m2, na základě 10leté nájemní smlouvy. Nový nájemce je předním světovým výrobcem elastomerní izolace pro úsporu energie. Výstavba první budovy bude zahájena během několika nadcházejících týdnů.

Ve Wustermarku (spolková země Braniborsko) zakoupila Skupina VGP pozemky o výměře 8,8 hektarů a předpokládá se, že na začátku roku 2018 předá první dvě nemovitosti k užívání novým nájemcům. Dvě budovy, jedna o výměře 12 000 m2 a druhá o výměře 6 000 m2, budou rovněž pronajaty na základě 10letých nájemních smluv.

První nájemce centra VGP Park San Fernando ve Španělsku

Po zahájení výstavby první budovy parku VGP Park San Fernando de Henares (Madrid) v červnu 2017 byla podepsána první nájemní smlouva a to se společností ThyssenKrupp zabývající se výrobou výtahů, o pronájmu plochy přibližně 6 700 m2 na 7 let.

Ve vztahu k parku VGP Park Mango v současné době probíhá několik jednání. Vzhledem k rekordní poptávce po pronájmu plochy v tomto areálu a k nedostatku vysoce kvalitních logistických budov (kategorie A) v okolí Barcelony plánuje VGP zahájit v listopadu letošního roku výstavbu velkokapacitního skladu pro více nájemců.

Výrazný růst v České republice

V České republice pokračuje výrazný růst. VGP v současné době staví 155 000 m2 nové pronajímatelné plochy, z čehož více než 77 % je již na základě předběžných nájemních smluv obsazeno.

Kromě toho byl ve 3. čtvrtletí roku 2017 odkoupen poslední zbývající pozemek (o výměře 75 000 m2) v areálu VGP Park Olomouc. Ten bude představovat potenciál k vybudování 33 000 m2 nové pronajímatelné plochy. Celková výměra pozemků areálu činí 479 753 m2. Na nich bude možno vystavět budovy o pronajímatelné ploše 206 000 m2. V současné době jsou dokončeny 2 budovy (o celkové pronajímatelné ploše 34 486 m2), které jsou již plně obsazeny. Dále probíhá výstavba 3 dalších budov, z nichž dvě (o celkové pronajímatelné ploše 16 786 m2) již mají na základě předběžných smluv zajištěnou plnou obsazenost. Ve vztahu k poslední budově (jejíž budoucí pronajímatelná plocha činí 10 476 m2) jsou v současné době vedena jednání s potenciálními nájemci.

Souhrnný přehled portfolia za 3. čtvrtletí[2]

Dokončeno: 1,1[3] miliónu m2 hrubé pronajímatelné plochy.

Ve výstavbě: 0,6 miliónu m2 hrubé pronajímatelné plochy.

Zbývající potenciál[4]: 1,6 miliónu m2 hrubé pronajímatelné plochy.[1]     Včetně VGP European Logistics (společného podniku s Allianz Real Estate), v hodnotě 51,6 mil. EUR. Kromě estonského centra, které bylo k 15. září 2017 úspěšně odprodáno.

[2]    Všechny zde uvedené údaje zahrnují vlastní portfolio a 100 % portfolia společného podniku. Výrazem „Dokončeno“ jsou označeny zcela dokončené projekty; výrazem „Ve výstavbě“ jsou označeny projekty, jejichž výstavba v současné době probíhá a výrazem „Zbývající potenciál“ jsou označeny zbývající nakoupené pozemky v pozemkové bance, které jsou již zahrnuty v rozvaze společnosti nebo jsou smluvně zajištěny

[3]     Rozdíl 1,2 mil. m2 k 30. červnu 2017 souvisí s prodejem centra v Estonsku.

[4]     „Zbývající potenciál“ označuje zbývající nakoupené pozemky v pozemkové bance, které jsou již zahrnuty v rozvaze společnosti nebo jsou smluvně zajištěny.

Galerie (1 fotografie)

transport-logistika.cz, TZ VGP