Turecko zpřísnilo exportérům z EU požadavky pro dovoz zboží

Turecko zpřísnilo exportérům z Evropské unie podmínky pro dovoz zboží na svůj trh.V květnu letošního roku došlo k restriktivní změně při prokazování původu exportovaného zboží. Turecké orgány nově požadují kromě dokladu o celním statusu zboží A.TR také doklad o preferenčním i nepreferenčním původu zboží.Prohlášení vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu, které se doposud používalo, již turecká strana neakceptuje. Upozorňuje na to společnost Gerlach, největší poskytovatel celních služeb pro exportéry a dovozce.

Větší administrativní zátěž pro export

„Doposud stačilo tureckým celníkům pouze prohlášení vývozce o tom, že exportované zboží s preferenčním původem bylo skutečně vyrobeno v Česku nebo v jiné zemi Evropské unie. Toto prohlášení bylo zároveň dostačující pro obchodování se sníženým nebo nulovým clem. Nyní jsou podmínky přísnější a vývozci se v některých případech neobejdou bez certifikátu, kterým je nutné doložit skutečný původ zboží. Odbavení exportovaného zboží je nyní pro vývozce administrativně náročnější. Projevuje se to v rostoucím počtu žádostí o konzultace i vyřízení veškerých procedur vzešlých ze změn v celním řízení,“ přibližuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, expert na clo a mezinárodní obchod.

Turecko kontroluje rizikové komodity

Turecká celní správa nyní kontroluje, zda dovážený výrobek je či není tzv. rizikovou komoditou, která v Turecku podléhá obchodně politickým opatřením, jako je například antidumpingové nebo dodatečné clo. „Turecko se již déle než rok snaží zamezit obcházení těchto obchodně politických opatření. Stává se například, že zboží sankcionované v Turecku dodatečným clem je nejdříve propuštěno do volného oběhu v Evropské unii a poté exportováno z EU do Turecka bez cla v rámci celní unie,“ objasňuje Luděk Procházka, expert na clo a mezinárodní obchod ze společnosti Gerlach.

Systém diagonální kumulace

V rámci mezinárodního obchodu s Tureckem je důležitá ještě jedna věc. Pokud vyvážené zboží pochází (má preferenční původ) ze země (včetně EU), která je v tzv. systému diagonální kumulace (zahrnující Turecko a EU), postačuje  k dokladu A.TR předložit prohlášení dodavatele nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele. Aktuální stav zemí zapojených do diagonální kumulace je možné najít na webových stránkách Celní správy ČR zde.

Obchodní bilance mezi Českem a Tureckem

EU představuje pro Turecko největší exportní trh a zároveň je pro něj nejdůležitějším importérem. Ve vzájemném obchodu Česka s Tureckem dosáhl loňský obrat 85,2 mld. Kč, z toho export představuje 47,7 mld. Kč.

 

Galerie (3 fotografie)

transport-logistika.cz

Podobné články

Gerlach loni vystavil v Česku každé páté celní prohlášení a navýšil obrat na 213 milionů korun. Exportérům radí, jak získat nulové clo

Společnost Gerlach, největší poskytovatel celních služeb v Česku, zvýšil v roce 2018 obrat na 213 milionů korun, což je o 6 % více než v předchozím roce. Přestože trh s celními službami zažívá útlum, brokerovi se daří výrazně navyšovat počet vystavených celních prohlášení, které tvoří největší podíl na obratu. Roste rovněž zájem o poradenství, zejména v souvislosti s novým bezcelními dohodami s velkým vlivem na zahraniční obchod. Firmy chtějí nejčastěji poradit, jak platit snížené nebo dokonce nulové clo či jak zažádat zpětně o vrácení již uhrazeného cla.

Třetina exportérů v Česku nedokáže vytěžit benefity bezcelních dohod a zbytečně dál zatěžuje zboží clem

Přestože dohody o volném obchodu přinášejí exportérům miliardové úspory ročně, v průměru každý třetí vývozce v Česku nedokáže ekonomicky vytěžit jejich benefity, upozorňuje šéf společnosti Gerlach Luděk Procházka. Nejnověji jde o dohodu mezi EU a Japonskem, díky které lze od února 2019 obchodovat s nulovou nebo sníženou celní sazbou. V průběhu letošního roku přibude Singapur, na začátku příštího roku Vietnam. S velkým otazníkem je z hlediska exportu ještě nedávno velice nadějný obchodní blok Mercosur, kam patří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.