Produkty

Magazín TRANSPORT je na trhu už od roku 1999 (do konca 2008 známe ako Dopravné noviny TRANSPORT). Od roku 2004 je naše periodikum lídrom na slovenskom trhu dopravných printových médií zaoberajúcich sa dopravou, logistikou a motorizmom. Magazín TRANSPORT nie je iba úzko profilovaným médiom, ale obsahovo pokrýva širokú škálu produktov a služieb tvoriacich dopravu a logistiku, teda aj výrobu, skladovanie, veľkoobchod, manipulačnú techniku, softvér a hardvér pre dopravu. Od začiatku vydávania je aktuálnosť a informačná hodnota devízou tohto média a je jednou z primárnych konkurenčných výhod. Magazín TRANSPORT (predtým DN Transport) vychádzal v dvojtýždňových intervaloch už od roku 1998. Od roku 2009 vychádza ročne 12 vydaní s obsahom viac ako 96 strán na jedno vydanie - s nákladom 9300 kusov.

Almanach dopravy je úspešnou ročenkou o stave dopravy na Slovensku. Obsahuje aktualizované dopravné štatistiky, cestnú infraštruktúru v SR. Publikácia je prehľadne štrukturovaná podľa druhu dopravy (cestná, letecká, železničná, vodná, kombinovaná) a jednotlivých krajov, popretkávaná prezentáciami významných firiem v oblasti dopravy a služieb s ňou spojených. V roku 2007 vyšlo 4. vydanie v náklade 5500 ks.