Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku

12. 10. 2017

Podpis Memoranda je výsledkem intenzivního dialogu automotive s vládou

AutoSAP, zastupující 148 firem automotive v ČR, zejména oceňuje, že se podařilo v krátkém čase pokročit v zásadních oblastech.Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za velký úspěch považuji to, že se za necelý rok podařilo rozvinout intenzivní a věřímdlouhodobý dialog automobilového průmyslu se členy vlády a jejich ministerstvy s velmi konkrétním výsledkem, kterým je Memoranduma Akční plán obsahující 25 opatření na podporu rozvoje e- mobility, autonomního řízení a digitalizace v České republice.“Výrazného pokroku se podařilo dosáhnout ve všech třech oblastech. Pokud jde o e-mobilitu, jedná se o rozšíření dosavadních aktivita navázání na běžící Národní akční plán čisté mobility. Zásadní je také nastavení podmínek pro testování autonomních vozidela zahájení činností v oblasti digitalizace.
 
Nejde rozhodně o jednorázové prohlášení, dosažený výsledek a naplňování společnýchzávazků budou koncem roku 2018 vyhodnoceny a v dalších letech počítáme s tím, že bude Akční plán dle nastupujících potřeb zaváděnínových trendů pravidelně aktualizován. Součástí Akčního plánu jsou také nezbytné analýzy, které nám v budoucnu usnadní realizacidalších potřebných opatření. Sdružení automobilového průmyslu se bude i nadále velmi aktivně podílet na pokračování rozpracováváníkonkrétních opatření směřujících k vytváření rámcových podmínek pro nástup elektromobility, konektivity, autonomního řízení,digitalizace, ale i dalších výzev obsažených v rozvoji Průmyslu 4.0.Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar dále uvedl: „Společným cílem Sdružení automobilového průmyslu a vlády je zasadit se o to,aby v době, kdy na našem území dosahujeme historicky nejvyšších počtů výroby vozidel a navazujeme na bohatou tradici českéhoautomobilového průmyslu, byly položeny základy pro jeho trvalou budoucí prosperitu a zachování zaměstnanosti v tomto odvětví.
 
Schválené Memorandum a Akční plán pomohou dobře připravit český automobilový průmysl na nadcházející změny, přispějí k udrženímezinárodní konkurenceschopnosti, posílení vzdělanosti a udržení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. Ten prochází s nástupemnových trendů dramatickými změnami a není jiné cesty, než je včas reflektovat v podmínkách České republiky. Rád bych na tomto místěpoděkoval předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, místopředsedům vlády Pavlu Bělobrádkovi a Richardu Brabcovi, ministru průmyslua obchodu Jiřímu Havlíčkovi, ministru dopravy Danu Ťokovi a dalším členům vlády za to, že rozpoznali naléhavou potřebu nezbytnýchopatření. Technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a vozidel s autonomním řízením, stejně jako plnění stále sezpřísňujících emisních limitů nelze zastavit, je třeba se na to průběžně připravovat stejně rychle, jako se na to připravují další zeměs rozvinutým automobilovým sektorem,“ řekl Bohdan Wojnar.

transport-logistika.cz, TZ Auto SAP

Diskusia k článku

  • Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre Zatiaľ neboli vložené žiadne komentáre